Skip to main content
Get Care MyChart Find a Provider Find a Location

Quý vị có quyền hiểu về các vấn đề sức khỏe, các phương pháp chữa trị, và kế hoạch chăm sóc sức khỏe của mình khi đến khám bác sĩ.  Quý vị có quyền được một thông dịch viên được đào tạo hỗ trợ, nếu cần.

 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí bằng tất cả các ngôn ngữ cho quý vị vào ban ngày hoặc ban đêm
 • Thông dịch viên sẽ giữ bí mật thông tin riêng tư của quý vị
 • Hãy yêu cầu có một thông dịch viên trực tiếp, qua điện thoại hoặc Ipad khi quý vị đến gặp bác sĩ, y tá hoặc nhân viên khác

Hãy gọi cho chúng tôi theo số (608) 782-7300 or (800) 362-9567 nếu quý vị cần một thông dịch viên. Chúng tôi sẽ tìm một thông dịch viên cho cuộc gọi và cho buổi hẹn của quý vị.

Nộp đơn xin việc làm tại Hệ Thống Y Tế Gundersen

Chúng tôi đưa ra cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả những người nộp đơn.  Quý vị có thể có được dịch vụ thông dịch miễn phí qua điện thoại khi gọi cho chúng tôi, hoặc khi đến hỏi trực tiếp về công việc. Quý vị có thể cần hỗ trợ điền thông tin vào các biểu mẫu hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình tuyển dụng:

 • Đến Dịch vụ Tuyển Dụng, 232 3rd St. N. #600, La Crosse, WI 54601
 • Gọi đến số (608) 775-4743 nhấn phím 0 hoặc (800) 362-9567
 • Quý vị sẽ được liên lạc với một thông dịch viên
 • Cả quý vị lẫn thông dịch viên đều sẽ được kết nối đến một nhà tuyển dụng.

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị

Chúng tôi muốn cung cấp cho bệnh nhân của mình sự chăm sóc và dịch vụ tốt nhất.  Hãy hỏi điều dưỡng viên của quý vị nếu quý vị:

 • Có bất kỳ câu hỏi hoặc mối bận tâm nào
 • Muốn cảm ơn người mà đã chăm sóc cho quý vị
 • Không được chăm sóc hoặc không có được dịch vụ như quý vị muốn

Quý vị cũng có thể gọi đến số (608) 782-7300 hoặc (800) 362-9567. Sẽ có một thông dịch viên hỗ trợ quý vị trong suốt cuộc gọi.  Một người đại diện cho bệnh nhân sẽ lắng nghe những gì quý vị nói.  Quý vị có thể gửi email cho chúng tôi, nếu quý vị muốn.

Nếu quý vị gọi hoặc gửi email cho chúng tôi, thì chúng tôi cần biết:

 • Ngày quý vị đến khám
 • Phòng khám và khoa quý vị đã đến khám
 • Nhận xét của quý vị về lần khám
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại của quý vị nếu quý vị muốn có người liên lạc với mình.
 • Nếu quý vị gửi email cho chúng tôi bằng một ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ thông dịch nhận xét của quý vị.  Sẽ mất khá lâu để chúng tôi liên hệ lại với quý vị.  Hãy gọi đến số điện thoại được đề cập ở trên nếu quý vị cần được trả lời ngay.

1900 South Ave.
La Crosse, WI 54601

(608) 782-7300

Language Support:
Jump back to top